1 artikel met trefwoord Headless CMS

Wat is een headless CMS?

De term headless CMS duikt steeds meer op. Bij headless CMS wordt het content management systeem gebruikt voor zijn kerntaak: het gestructureerd opslaan van gegevens.