Wat is een headless CMS?

De term headless CMS duikt steeds meer op. Bij headless CMS wordt het content management systeem gebruikt voor zijn kerntaak: het gestructureerd opslaan van gegevens.

Dat opslaan van gegevens gebeurt meestal in verschillende content types zoals pagina’s, blogberichten, enz. Het CMS wordt niet meer gebruikt als presentatielaag.

De gegevens worden bij deze werkwijze uit het CMS gelezen door bijvoorbeeld een aparte front-end applicatie en dit via een tussenstation, een zogenaamde API. Die API communiceert alle benodigde content aan de front-end (client) die er vervolgens een visueel aantrekkelijke webpagina van maakt. Wellicht kan hier ook je huidige CMS nog voor gebruikt worden.

Maar het blijft niet beperkt tot webpagina’s, eenzelfde methodiek kan ook toegepast worden bij mobiel apps, PWA (progressive web applictions), je kiosk of presentatiescherm op een beurs,…

Content wordt op die manier centraal beheerd en kan voor de meest uiteenlopende toepassingen gebruikt worden. Degelijke analyse vooraf is hierbij natuurlijk onontbeerlijk.

Opmerkingen? Vragen over Wat is een headless CMS? Contacteer ons!